Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

madamedark
5709 be98 390
Reposted fromot-byt ot-byt
madamedark
czasami były takie momenty, w których pragnęła kogoś kochać, musiała zapełnić serce czyimś imieniem, w przeciwnym razie wkradała się samotność i niemiłosiernie doskwierała, aż do momentu, w którym znowu serce zalewała jej fala obojętności.
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
madamedark
Reposted fromLane Lane

July 04 2015

madamedark
9061 f471 390
Reposted fromzimt89 zimt89 vialily931 lily931
madamedark
8878 6d35 390
madamedark
Każdy potrzebuje kogoś, kto będzie o niego walczył. Bez względu na wszystko i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Kogoś, kto najbardziej na świecie będzie po prostu chciał być obok.
— charlotte nieszyn jasińska
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole
madamedark
Nie chciało mi się z nią dyskutować. Chciałem ją tylko rozdrażnić, żeby mieć co łagodzić i żeby między nas nie wkradła się nuda. Gdy udało mi się ją rozdrażnić, wtedy znów zaczynałem ją pieścić.
— m.maślanka
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole
madamedark
9020 165b 390
Reposted fromcarameltea carameltea viahardkorwey hardkorwey
madamedark
9424 53ca 390
madamedark
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone viaaisajo aisajo
madamedark
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaaisajo aisajo
madamedark
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaaisajo aisajo
madamedark
4128 46b4 390
Reposted fromkreatura kreatura vialily931 lily931
2841 c798 390

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood vialily931 lily931
madamedark
3370 6b7b 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaZurui Zurui
madamedark
0816 c487 390
Reposted fromlittlefool littlefool viahardkorwey hardkorwey
madamedark
3795 7e4f 390
Reposted frombirke birke viahardkorwey hardkorwey
madamedark
madamedark
1729 a723 390
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viaZurui Zurui
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl